20 ნოემბერი 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის III კვა...

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტო...

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2023 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2023

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2023 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2023

თბილისში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2023

მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2022 წელი

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2023 წლის იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

10 ნოემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

9 ნოემბერი 2023

საქსტატმა 2024-2027 წლების სტრატეგიის შემუშავებისთვის საჯარო კონსულტაციები დაიწყ...

სრულად ნახვა

6 ნოემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2023

ავტომობილების პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2023

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2023

სტატისტიკის სისტემის სტრატეგიის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2023

მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობა საქართველოში - 2022 წელი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2023

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

27 ოქტომბერი 2023

თბილისში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება

სრულად ნახვა