19 ნოემბერი 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

2 ნოემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2018

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედ...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

22 ოქტომბერი 2018

სემინარი სტატისტიკურ მონაცემთა შეჯერების შესახებ სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდ...

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2018

საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (IC...

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2018

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

12 ოქტომბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს...

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2018

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2018

ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი

სრულად ნახვა