13 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2018

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ,...

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

23 აგვისტო 2018

შეხვედრა სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

22 აგვისტო 2018

საქსტატმა ახალი კვლევის შესახებ ტრენინგები დაიწყო

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახე...

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის ახლადარჩეული საბჭოს პირველი სხდომა

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2018

ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა...

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2018

ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები, 2017 წელი

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2018

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივნისი

სრულად ნახვა