15 ივნისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2020

კულტურის სტატისტიკა 2019 წელი

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2020

საქსტატსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამს...

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის მაისი

სრულად ნახვა

29 მაისი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება აპრილი 2020

სრულად ნახვა

25 მაისი 2020

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2019 წელი

სრულად ნახვა

25 მაისი 2020

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველ...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 მაისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2019 წე...

სრულად ნახვა

15 მაისი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

13 მაისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

4 მაისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა მარტი 2020

სრულად ნახვა