30 ოქტომბერი 2019

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2019

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედ...

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2019

უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2019

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2018 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საფინანსო და სადაზღვევო საქმი ანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018"

სრულად ნახვა

11 ოქტომბერი 2019

დანიელი ექსპერტების მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2019

საქსტატის ახალი პროდუქტის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

9 ოქტომბერი 2019

საქსტატი მომხმარებელთა გამოკვლევას ატარებს

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლიური)

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2019

საქსტატის თანამშრომლების სასწავლო ვიზიტი ბულგარეთში

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2019

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2018 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2018 წელი)

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (აგვისტო 2019)

სრულად ნახვა

25 სექტემბერი 2019

მეცნიერული კვლევების სტატისტიკა (2018 წელი)

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2019

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის აგვისტ...

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2019

საქსტატსა და თბილისის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად ნახვა