14 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

დროის გამოყენების გამოკვლევა საქართველოში

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2020

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2020

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2020

ეროვნული ანგარიშების პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ივლისი 2020

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2020

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს ახალი თავმჯდომარე ჰყავს

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

11 აგვისტო 2020

უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

სრულად ნახვა

7 აგვისტო 2020

საქსტატი გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ახალ პროექტზე მუშაობას იწყებს

სრულად ნახვა

6 აგვისტო 2020

თანამშრომლების დაჯილდოება

სრულად ნახვა