15 ოქტომბერი 2019

სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018"

სრულად ნახვა

11 ოქტომბერი 2019

დანიელი ექსპერტების მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2019

საქსტატის ახალი პროდუქტის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

9 ოქტომბერი 2019

საქსტატი მომხმარებელთა გამოკვლევას ატარებს

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლიური)

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2019

საქსტატის თანამშრომლების სასწავლო ვიზიტი ბულგარეთში

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2019

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2018 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2018 წელი)

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (აგვისტო 2019)

სრულად ნახვა

25 სექტემბერი 2019

მეცნიერული კვლევების სტატისტიკა (2018 წელი)

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2019

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის აგვისტ...

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2019

საქსტატსა და თბილისის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2019

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატი სტიკა (II კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2019

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში (2019 წ...

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა