14 დეკემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 დეკემბერი 2018

აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2018

საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2017

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2018

შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

26 ნოემბერი 2018

საქსტატი ევროპელი მისიის წევრებს მასპინძლობს

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

2 ნოემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2018

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედ...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა