10 ოქტომბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - 2021

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა მედიანური ხელფასი - 2021

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

6 ოქტომბერი 2022

საქსტატი ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნულ გამოკვლევას ატარებს

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2022

დონორთა კონფერენცია მოსახლეობის აღწერის საკითხებზე

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

საქსტატმა ახალი სტატისტიკური პროდუქტი - ფასთა ინდექსაციის კალკულატორი შეიმუშავა

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

საქსტატმა მშენებლობის ღირებულების ყოველთვიური ინდექსი დანერგა

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2022

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2022

საქსტატი მაღალი დონის შეხვედრას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვი...

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - II კვარტალი - 2022

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2022

საქსტატის შეხვედრა აჭარის მთავრობისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - (2022 წლის II კვარტ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2022

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2022

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა