20 აპრილი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები...

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტი 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2023 წლის მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2023

საქსტატი პროექტ „50X2030 ინიციატივის“ ფარგლებში ახალ გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2023

შემეცნებითი ექსკურსია საქსტატში

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში - 2023 წლის იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემ...

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2023

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2022 (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახებ)

სრულად ნახვა

10 აპრილი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (მარტი 2023)

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2023

ინფლაცია საქართველოში 2023 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2023

სრულად ნახვა

30 მარტი 2023

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

24 მარტი 2023

უწყებათაშორისმა საბჭომ საქსტატის 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ან...

სრულად ნახვა

23 მარტი 2023

საქსტატი მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლას იწყებს

სრულად ნახვა

21 მარტი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

20 მარტი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის თებე...

სრულად ნახვა

20 მარტი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარ-თებერვალი (წინასწარი შედე...

სრულად ნახვა

20 მარტი 2023

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტი 2023 წლის იანვარ-თებერვალი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

17 მარტი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - (2022 წლის IV კვარტ...

სრულად ნახვა

16 მარტი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - 2022

სრულად ნახვა

16 მარტი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

13 მარტი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარ-თებერვალი (ექსპრეს მონაცე...

სრულად ნახვა

10 მარტი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2022 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა