28 დეკემბერი 2023

რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალს ახალი მაჩვენებლები დაემატა

სრულად ნახვა

26 დეკემბერი 2023

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ნოემ...

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

15 დეკემბერი 2023

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები -2022

სრულად ნახვა

15 დეკემბერი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - (2023 წლის III კვარ...

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2023

გოგიტა თოდრაძე SIAP-ის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის შეხვედრებში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2023 წლის იანვარი-ნოემბერი - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

11 დეკემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)

სრულად ნახვა

8 დეკემბერი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

7 დეკემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2023

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2023

სრულად ნახვა

28 ნოემბერი 2023

საქსტატი 2024-2027 წლების სტრატეგიაზე მუშაობს

სრულად ნახვა

27 ნოემბერი 2023

შეხვედრა სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2023

ბავშვებისა და მოზარდების სტატისტიკის პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა