9 დეკემბერი 2022

დროის გამოყენების გამოკვლევა - 2020-2021

სრულად ნახვა

8 დეკემბერი 2022

ყირგიზეთის რესპუბლიკის დელეგაციის ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

7 დეკემბერი 2022

საქსტატში საველე პერსონალის ფართომასშტაბიანი ტრენინგი გრძელდება

სრულად ნახვა

6 დეკემბერი 2022

საქსტატის ინტერაქტიული პორტალის პრეზენტაცია რუსთავში - „სტატისტიკა ბავშვებისა და...

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში - 2022 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2022

საქსტატი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2022

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები - 2022-2023

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ოქტომბერი 2022

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2022

საქსტატში საველე პერსონალის ფართომასშტაბიანი ტრენინგი მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

27 ნოემბერი 2022

სემინარი გენდერული სტატისტიკის მომხმარებლებთან

სრულად ნახვა

25 ნოემბერი 2022

საქსტატის თანამშრომელთა ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ოქტო...

სრულად ნახვა

18 ნოემბერი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2022 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2022

საქსტატში მონაცემთა შეგროვების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით ტრე...

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2022

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2022 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2022

მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2021 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2022

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - III კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა