7 მარტი 2024

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

5 მარტი 2024

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

5 მარტი 2024

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

4 მარტი 2024

ინფლაცია საქართველოში, 2024 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - 2023 წელი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - (2023-2024 სასწავლო წელი...

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - 2023

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

გოგიტა თოდრაძე გაეროს სტატისტიკის კომისიის სხდომაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2024

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - იანვარი 2024

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2024

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2024

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

22 თებერვალი 2024

საქსტატი ეგვიპტის დელეგაციას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2024

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის იანვ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2024

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2023 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2024

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) - 2024 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2024

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2024 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2024

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2024

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2023 წელი და 2023 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2024

საქართველოს სტატისტიკის სისტემა მსოფლიოში მე-16 ადგილზეა

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2024

ოფიციალური სტატისტიკის განვითარების 2024-2027 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გე...

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2024

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - იანვარი, 2024 ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

12 თებერვალი 2024

მთლიანი შიდა პროდუქტის და ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გადაანგარიშება

სრულად ნახვა