13 სექტემბერი 2019

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში (2019 წ...

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2017

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2016 წელი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2015 წელი

სრულად ნახვა