1 სექტემბერი 2023

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა - 2022

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2022

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2022

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საწარმოთა ინოვაციური აქტივობა - 2021

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2021

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა