11 მარტი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის წლიური და 2019 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა