15 სექტემბერი 2023

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2023

სრულად ნახვა

29 ივნისი 2023

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით - 2022

სრულად ნახვა

27 აპრილი 2023

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 მარტი 2023

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2022

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2022

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2022

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით - 2021

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2022

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 მარტი 2022

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2021 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი მონაცემებ...

სრულად ნახვა