ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.2) (2016)

PDF

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.1.1) (2004)

PDF

პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკაცია საქმიანობის სახეობათა მიხედვით (CPA) (1999)

PDF

დასაქმების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCO - 88) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED -1997) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED 2011)

PDF

ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია (ICD 10) (2010)

PDF

მსოფლიოს ქვეყნების და ტერიტორიების კლასიფიკაცია (სკ 007-2016) (2016)

PDF

ვალუტების კლასიფიკაცია (ISO 4217:2015)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2002)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2007)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012-2017 კომბინირებული)

PDF

საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაცია (SITC Rev.4) (2006)

PDF

კლასიფიკაცია ფართო ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით (BEC Rev.4) (2003)

PDF

ტრანსპორტირების სახეობების კლასიფიკაცია (2008)

PDF

წელი