2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა 212 218 218 211 207 206 208 201
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი 78 81 82 80 79 75 73 69
შესანახი საკნების რაოდენობა 817 1235 1624 1673 1383 1322 1360 1340
მათი ფართობი, ათასი მ2 19.9 27.5 30.2 30.0 29.9 27.4 27.4 26.5
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული 2.8 2.8 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.5
მაცივრების რაოდენობა 225 248 332 353 408 447 415 385
მათი ტევადობა, ათასი ტონა 0.4 0.7 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი 3.3 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 2.8

დეკლარირებული მონაცემები