პროექტის დასახელება

ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის პროგნოზირების სფეროში

დონორი

გაეროს მოსახლეობის განყოფილება

პერიოდი

20 მარტი 2021 – 31 დეკემბერი 2021

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება გაეროს მოსახლეობის განყოფილება

თანამშრომლობის ტიპი ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები პროექტი მიზნად ისახავს შესაძლებლობების გაძლიერებას მოსახლეობის პროგნოზების სფეროში.

შედეგი: თანამშრომელთა ცოდნის დონის ამაღლება მოსახლეობის პროგნოზების სფეროში.