19 მაისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

25 მარტი 2020

საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი 2020 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა