საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2018 25 ნოემბერი 2019

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2017 30 ნოემბერი 2018

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2016 30 ნოემბერი 2017

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2015 30 ნოემბერი 2016

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2014 30 ნოემბერი 2015

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2013 28 ნოემბერი 2014

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2012 29 ნოემბერი 2013

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2011 30 ნოემბერი 2012

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2010 9 დეკემბერი 2011

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2009 7 დეკემბერი 2010

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2008 24 მარტი 2009

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2007 4 ოქტომბერი 2008

წელი