საქსტატის თანამშრომლების ვიზიტი ლატვიაში

თარიღი: 4 ოქტომბერი 2010

წელი