არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უკვე მეოთხე წელია ატარებს არა­­კო­მერციული ორგა­ნი­ზა­ციების (ფონდები, კავშირები, პოლიტიკური, რელიგიური, საქ­ველ­მოქმედო და სხვა მსგავ­სი ტიპის ორგანიზაციები) წლიურ გამოკვლევას.


წელი