ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება) (2018 წლის I-VI თვის)

თარიღი: 14 სექტემბერი 2018