საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა

თარიღი: 18 სექტემბერი 2018

მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების 2018 წლის იანვარი-ივლისის მაჩვენებელი გამოაქვეყნა. 

აღნიშნული მაჩვენებლის წარმოების და გავრცელების ვალდებულება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ საქართველომ აიღო ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების შედეგად და განსაზღვრულია ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციებით გათვალიწინებული მოთხოვნებით (ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს #2016/1952 რეგულაცია). 
მონაცემების გაანგარიშება ეფუძნება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის (სემეკის) მონაცემებს.
 

წელი