საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 19 სექტემბერი 2018

წელი