მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

თარიღი: 20 სექტემბერი 2018

წელი