მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)

თარიღი: 24 სექტემბერი 2018

წელი