საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ

თარიღი: 24 სექტემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სტატისტიკური სისტემის გლობალური შეფასების მიზნით ერთკვირიანი ვიზიტით საერთაშორისო მისია იმყოფება. მისიის შემადგენლობაში შედიან, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების - ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA), ისე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების სტატისტიკური უწყებების წარმომადგენლები. 

მისიის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს სტატისტიკური სისტემის ევროპული სტანდარტებისადმი შესაბამისობის დონის განსაზღვრა. მისიის ფარგლებში გაიმართება სამუშაო შეხვედრები, როგორც ოფიციალური სტატისტიკის ძირითადი მწარმოებლების, ისე სტატისტური ინფორმაციის მომხმარებლებთან, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან და ჟურნალისტებთან. 
ვიზიტის დასრულებისას მისია მოხსენების შუალედურ ვერსიას მოამზადებს, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი ის რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება ხელს შეუწყობს ქვეყნის სტატისტიკური სისტემის შემდგომ განვითარებასა და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას. შეფასების საბოლოო ანგარიში, სადაც ხაზგასმული იქნება ძირითადი რეკომენდაციები, ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. 
შეგახსენებთ, რომ გლობალური შეფასების მისია საქართველოში პირველად 2012 წელს იმყოფებოდა.
 

წელი