ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2018