საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2018


წელი