საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2018


წელი