საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2018

წელი