მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2018