ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 2 ნოემბერი 2018