საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 13 ნოემბერი 2018


წელი