დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2018