საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ოქტომბერი

თარიღი: 19 ნოემბერი 2018

წელი