ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2019

წელი