საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)

თარიღი: 21 იანვარი 2019