მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

თარიღი: 21 იანვარი 2019