ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის იანვარი

თარიღი: 4 თებერვალი 2019