ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის თებერვალი

თარიღი: 4 მარტი 2019

წელი