მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის თებერვალი

თარიღი: 20 მარტი 2019