საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

თარიღი: 13 მარტი 2019