ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2019 წლის I კვარტალი)

თარიღი: 30 აპრილი 2019

წელი