საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

თარიღი: 16 მაისი 2019

ტექნიკური დახმარების მისიის ფარგლებში, სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში ერთ კვირიანი სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტი იმყოფებოდა.

 

ექსპერტის ვიზიტის ძირითადი მიზანი იყო 2016 წლის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შეფასება,  საგარეო სექტორის სტატისტიკის, მათ შორის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წარმოების პროცესში  და შემდგომი რეკომენდაციების შემუშავება.