საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 ივნისი 2019

წელი