სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2019

წელი