მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის I კვარტალი

თარიღი: 24 ივნისი 2019

წელი