ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობები ს ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2018 წლის შედეგები)

თარიღი: 30 ივლისი 2019

წელი