სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის მაისი

თარიღი: 19 ივნისი 2020

წელი