მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის I კვარტალი

თარიღი: 24 ივნისი 2020

წელი