სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივნისი

თარიღი: 20 ივლისი 2020

წელი