ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2019 წლის შედეგები)

თარიღი: 30 ივლისი 2020

წელი