ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2020 წლის იანვარი-ივნისი)

თარიღი: 30 ივლისი 2020

წელი