საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2020