საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2020 (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 22 მარტი 2021

წელი