საქსტატში უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა ჩატარდა

თარიღი: 26 მარტი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში უწყებათაშორისი საბჭოს მეოთხე სხდომა ჩატარდა, ონლაინ რეჟიმში.

უწყებათაშორისი საბჭო ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის 2020-2023 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, 2019 წლის აპრილში შეიქმნა. საბჭოს თავმჯდომარეა საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო მის შემადგენლობაში შედიან მინისტრების მოადგილეები შესაბამისი სამინისტროებიდან, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. 

დღევანდელ სხდომაზე საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს „2020–2023 წლების საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ შესრულების 2020 წლის ანგარიში წარუდგინა.  მანვე აღნიშნა, რომ სამოქმედო გეგმით 2020 წელს განსახორციელებელი აქტივობები შესრულდა სრულად, რაც უზრუნველყოფს სტრატეგიით დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას დადგენილ ვადებში.

საბჭოს სხდომაზე გოგიტა თოდრაძემ, ასევე ისაუბრა ახალი კორონა ვირუსის გარცელების შეგეგად საქსტატის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე. 

უწყებათაშორისო  საბჭომ ერთხმად მოიწონა და დაამტკიცა წარმოდგენილი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდება საქსტატის ოფიციალურ ვებ-საიტზე.
 

წელი